ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಫೀಸ್ಅನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ವಾಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಚೇರಿಗಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ (Office) ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಈ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ, ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕೋಣೆ ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಚೇರಿಯ ಗೇಟ್ ಉತ್ತರ, ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಫೀಸ್ಅನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ವಾಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ - Kannada News

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು, ಒಬ್ಬರು ವಾಯುವ್ಯ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಫೀಸ್ಅನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ವಾಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ - Kannada News

ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬಿದಿರು ಇತ್ಯಾದಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಹಸಿರು ಕಾಡುಗಳು, ಬೀಸುವ ಬೆಳೆಗಳಂತಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಫೀಸ್ಅನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ವಾಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ - Kannada News

ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುಗಳು ಚದುರಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ ವಾಸ್ತು ದೋಷವೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಫೈಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪೇಪರ್‌ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಚದುರಿಸಬೇಡಿ.

Comments are closed.