ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಸಹ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು

ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ವಾಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರ ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಮಯದ ನಿಗಾ ಇಡುವ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅದು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವು ಭರಿಸಲಾಗದದು. ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಾಸ್ತುವಿನ ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಇರಿಸುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಶುಭ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ವಾಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಗೋಡೆಯ ಗಡಿಯಾರಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಸಹ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು - Kannada News

ಆದರ್ಶ ನಿರ್ದೇಶನ

ಗೋಡೆಯ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ದಿಕ್ಕು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಗೋಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಸಹ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು - Kannada News

ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಧನಾತ್ಮಕ ಹರಿವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಗಡಿಯಾರದ ಎತ್ತರ

ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೇತು ಹಾಕಬೇಕು. ತಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಕಣ್ಣಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಸಹ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು - Kannada News

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಚಲನೆ

ಗಡಿಯಾರವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗಬೇಕು. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡುವ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಯಾವುದೇ ಮುರಿದ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಡಿ. 

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು.

ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರದ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಆರಿಸಿ 

ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಇರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.

ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ

ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆಯ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ವಾಚ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಧನಾತ್ಮಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ

ಹಿತವಾದ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗೋಡೆಯ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಡಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಮಂದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕೋಣೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.

Comments are closed.