ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

i5Kannada.com ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಅಪರಾಧ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಾಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸುದ್ದಿ, ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

i5Kannada.com ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಆಳವಾದ ಕವರೇಜ್ ಮತ್ತು ಫಾಲೋ-ಅಪ್ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಓದುಗರಿಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆಸಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಗಳಾದ್ಯಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

About Us

i5Kannada.com is a Kannada news portal, bringing you news from around the world. News is published on popular topics including politics, business, crime, sports, science, entertainment and technology.

Our team of experienced and committed journalists bring high quality news, videos to the viewers from time to time.

i5Kannada.com is a Kannada news website that brings you in-depth coverage and follow-up stories by experienced journalists on local, national and international events.

Provides readers looking for quality content in Kannada language, news in local, regional, national and international information across various interest categories.

Website : i5Kannada.com

Email : i5kannadateam@gmail.com

Publishing Address :
i5Kannada Media Group
Bengaluru East, Bangalore
Karnataka, India

Social Media

Facebook : https://facebook.com/i5kannada

Twitter : https://twitter.com/i5kannada

Google News : https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPjw0gswt4zqAw