ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ

ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಂಡವಾಳವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ

ನಾಗರಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸದಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ (Govt) ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು (Industry) ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಂಡವಾಳವು (Capital) ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.

MSME ಸಾಲ ಯೋಜನೆ

ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ MSME ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ . ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಾಲದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 8-12 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಕೇವಲ 59 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ - Kannada News

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ (CGMTSE)

CGTMSE (Credit Guarantee Fund Scheme) ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಡಮಾನ ಸಾಲದ ಉಚಿತ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. CGTMSE ಯೋಜನೆಯು ಯಾವುದೇ ಮೇಲಾಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ರೂ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ - Kannada News

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ (PMMY)

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಾರ ಉಚಿತ ಸಾಲ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರನು ಮರುಪಾವತಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ - Kannada News

ನೀವು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

ಶಿಶು ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ – ಈ ಯೋಜನೆಯು ರೂ 50,000 ವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 1 ರಿಂದ 2% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಿಶೋರ್ ಮುದ್ರಾ ಸಾಲ – ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ 8.60 ರಿಂದ 11.5 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ರೂ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ತರುಣ್ ಮುದ್ರಾ ಕರ್ಜ್- ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, 5 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸಾಲವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ 11.5 ರಿಂದ 20% ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನಿಗಮ ಯೋಜನೆ (NSIC)

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್- ನಿಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು (Market value) ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಜಾಹೀರಾತು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ರಚಿಸಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್- ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು (Raw materials), ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಕ್ರೆಡಿಟ್-ಲಿಂಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆ

ಕ್ರೆಡಿಟ್-ಲಿಂಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ , ಉತ್ಪಾದನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ .

ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ - Kannada News

SIDBI ಸಾಲ

SIDBI ಎಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಬೀಜ ಸಾಲಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ MSME ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕಾದವರು. ಈ ಯೋಜನೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

Comments are closed.