ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಆಗಬಹುದು

ಅನೇಕ ಜನರು SIP ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆ :

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ (Savings) ಹಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ (Invest) ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು SIP ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ (Mutual fund) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು (Income) ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಆಗಬಹುದು - Kannada News

100 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು 1 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಹೌದು ಇಂದು ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಆಗಬಹುದು - Kannada News
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಆಗಬಹುದು - Kannada News
Image source: Zee Business

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

  • ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ, ಈ ಫಂಡ್‌ನಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ವಿಷಯ.
  • ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12% ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
  • ಈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಆಗಬಹುದು - Kannada News
Image source: DiscountWala
  • ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3000 ರೂ.
  • ಈ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ.
  • ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ
  • ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ.3000 ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಮೊತ್ತ ರೂ.10,80,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಇದ್ದರೆ, ಬಡ್ಡಿಯು 95,09,741 ರೂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವು 1,05,89,741 ರೂ.

 

Comments are closed.