ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ನಿರ್ಧಾರ

ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರು (Car) ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ . ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅನಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ (Low interest rates) ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸಾಲದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಯಾವುವು? ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ (Fee) ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ (Bank) ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ EMI

ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ : ಬಡ್ಡಿ ದರ 9.27-11.70 ಶೇಕಡಾ, EMI 10,445 ರಿಂದ 11,047. ಸಾಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕ – 0.60 ಪ್ರತಿಶತ (ರೂ. 1000 ರಿಂದ 11000)

ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ನಿರ್ಧಾರ - Kannada News

ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ : ಬಡ್ಡಿ ದರ- ಶೇಕಡಾ 8.85, ಇಎಂಐ 10,343, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ ರೂ 2,000 ರಿಂದ ರೂ 4,500.

ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ : ಬಡ್ಡಿ ದರ 8.85 ರಿಂದ 10.25 ಶೇಕಡಾ, EMI 10,343 ರಿಂದ 10,685, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ 0.25 ಶೇಕಡಾ (1,000 ರಿಂದ 15,000)

ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ನಿರ್ಧಾರ - Kannada News

ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ : ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇಕಡಾ 8.75, ಇಎಂಐ 10,319, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ – ಶೇಕಡಾ 1 (ರೂ. 10 ಸಾವಿರ)

IDFC ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ : ಬಡ್ಡಿ ದರ 9.00 ರಿಂದ 13.50 ಪ್ರತಿಶತ, EMI 10,379 ರಿಂದ 11,505, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ 3.5 ಪ್ರತಿಶತ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು.

ಸಿಟಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ : ಬಡ್ಡಿ ದರ 14.25-14.75 ಶೇಕಡಾ, EMI 11,699 ರಿಂದ 11,829, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ 1.25 ಶೇಕಡಾ (1 ಸಾವಿರ).

ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ : ಬಡ್ಡಿ ದರ 8.75 ರಿಂದ 10.50, ಇಎಂಐ 10,319- 10,747, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ 1 ಸಾವಿರ ರೂ.

ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ : ಬಡ್ಡಿ ದರ 8.75 – 9.60 ಶೇಕಡಾ, EMI 10,319 ರಿಂದ 10,525, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ 0.25 ಶೇಕಡಾ (1 ಸಾವಿರದಿಂದ 1,500).

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ : ಬಡ್ಡಿ ದರ 8.70-12.10 ಶೇಕಡಾ, EMI 10,307- 11,148, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ ರೂ 500 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು.

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ : ಬಡ್ಡಿ ದರ 8.80 ಶೇಕಡಾ 11.95 , EMI 10,331-11,110, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ 31ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ : ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇ.8.45 ರಿಂದ 10.75, ಇಎಂಐ 10,343 – 10,809, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಶೇ.0.25 (ರೂ. 1 ಸಾವಿರದಿಂದ 5 ಸಾವಿರ).

UCO ಬ್ಯಾಂಕ್ : ಬಡ್ಡಿ ದರ 8.45 ರಿಂದ 10.55 ಶೇಕಡಾ, EMI 10,246 ರಿಂದ 10,759, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ.

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ : ಬಡ್ಡಿ ದರ 8.65 ರಿಂದ 9.75 ಶೇಕಡಾ, EMI 10,294 ರಿಂದ 10,362 ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ.

IDBI ಬ್ಯಾಂಕ್ : ಬಡ್ಡಿ ದರ 8.75 ರಿಂದ 9.55, ಶೇಕಡಾ, EMI 10,319 ರಿಂದ 10,513 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕ 2,500 ಸಾವಿರ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ : ಬಡ್ಡಿ ದರ 8.70 ರಿಂದ 13.00 ಶೇಕಡಾ, EMI 10,307 ರಿಂದ 11,377, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ ಶುಲ್ಕ – ಸಂ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್‌ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ : ಬಡ್ಡಿ ದರ 8.85 ಶೇಕಡಾ, EMI 10,343, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ ಶುಲ್ಕ ರೂ 999 ರಿಂದ 8,500.

 

Comments are closed.