ಹಬ್ಬದಂದು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2023: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಈ ರೀತಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ನೀವು ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆ ಗಣೇಶ. ಗಣಪನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜಿಸುವ ಮೊದಲ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶುಭ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿಗಣಪನಿಗೆ ಮೊದಲ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶನನ್ನು ಅಡೆತಡೆಗಳ ರಾಜ ಮತ್ತು ವಿಗ್ನನಾಶಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಣೇಶನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಗ್ರಹದ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಫಲ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಗಜಾನನನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಗಣೇಶನನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂಜಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹಬ್ಬದಂದು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಿರಿ - Kannada News

ಯಾವ ಗಣಪನನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು?

ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಿಂಧೂರ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲು ಬಿಳಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು.

ಗಣೇಶನ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಕುಳಿತ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹಬ್ಬದಂದು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಿರಿ - Kannada News
Image source: Republic world

ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಂಡಿಲು ಯಾವ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ, ಸೊಂಡಿಲು ಬಲ ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ವಾಲುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ರೂಪಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.  ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೊಂಡಿಲು ಇರುವ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕು.

ಗಣಪತಿಯು ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕು.

ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಹೀಗಿರಬೇಕು

ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು  ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಇಡುವಾಗ ನಿಂತಿರುವ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕು, ಎರಡೂ ಪಾದಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.

ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಮತ್ತು ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಡಬಾರದು.

ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ

ಗಣೇಶನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ, ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು

ಕಟ್ಟಡದ ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಂಬ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಂತಹ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತು ದೋಷವಿದ್ದರೆ. ಈ ವಾಸ್ತು ದೋಷವನ್ನು ದ್ವಾರವೇದ ದೋಷ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೋಷವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕು.

ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವವರು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಗಣೇಶನ ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಗ್ರಹಶಾಂತಿಗಾಗಿ  ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಧೂರದಿಂದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು.

Comments are closed.