ಕೇವಲ ರೂ.499 ಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಇಯರ್ ಫೋನ್ಸ್, ಲೇಟಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ್ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಿರಾ? ಆದರೆ.. ರೂ.499ರೊಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.