ಒಳ್ಳೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಕೇವಲ ರೂ.1299 ಕ್ಕೆ ಈಗ್ಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್: ಭಾರತೀಯ ಟೆಕ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. Noise Colorfit Thrive ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.