ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗುರುತುಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಾಯವಾದಾಗ, ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ರಚನೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಾಯವಾದಾಗ, ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ರಚನೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು.

ಗಾಯದಿಂದ ಮೂಗೇಟುಗಳು ಸಹಜ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಾಯವಾದಾಗ, ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ರಚನೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು.

ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗುರುತುಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ - Kannada News

ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯವಿಲ್ಲದೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗುರುತುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಗುರುತುಗಳು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ:

ಮಧುಮೇಹದಿಂದಾಗಿ
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೊರತೆ
ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಕೊರತೆ

Comments are closed.