ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ LIC ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, LIC ಪಾಲಿಸಿಯು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಐಸಿ (LIC) ಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವು ವಿಧದ ವಿಮೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೂ ಭದ್ರಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ (Education savings) ಮತ್ತು ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು (Life insurance coverage) ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಮೆ (Insurance) ಮಾಡಿಸಿದರೆ, ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ, ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ LIC ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು?

LIC ಜೀವನ್ ತರುಣ್ ಯೋಜನೆ

LIC ಜೀವನ್ ತರುಣ್ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜೀವ ವಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ 90 ದಿನಗಳಿಂದ 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಾಲಿಸಿಯು 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ 18, 20 ಮತ್ತು 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ,  ಪಾಲಿಸಿಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ LIC ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ - Kannada News

ಎಲ್ಐಸಿ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳ ಮನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ LIC ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ - Kannada News
Image source: The Economic Times

LIC ನ್ಯೂ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ನಾನ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು 90 ದಿನಗಳಿಂದ 12 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಪಾಲಿಸಿಯು 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಗು 18, 20 ಮತ್ತು 22 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

ಎಲ್ಐಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ

ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ LIC ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ - Kannada News
Image source: Informal news

ಎಲ್ಐಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ 12 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ(Life insurance coverage) ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು(Money for Education) ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹಣ ಒದಗಿಸಬಹುದು.

Comments are closed.