ಕೇವಲ 10,000 ರೂ. ಗೆ ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

Bikes4Sale ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ 2008 ರ ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ 15,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ (Honda Shine) ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಬೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 85ರಿಂದ 90 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೈಕ್‌ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

Bikes4Sale ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಕೇವಲ 10,000 ರೂ. ಗೆ ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ - Kannada News

Bikes4Sale ನ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು 

  •  Bikes4Sale ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ 2008 ರ ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ 10,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್‌ ಸ್ಥಿತಿಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಓಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • Bikes4Sale ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ 2008 ರ ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ 15,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್‌ ಸ್ಥಿತಿಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಓಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇವಲ 10,000 ರೂ. ಗೆ ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ - Kannada News
Image source: The Times of India
  • Bikes4Sale ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ 2013 ಮಾದರಿಯ ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ 28,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಿತಿಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಓಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • Bikes4Sale ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ 2015 ರ ಮಾದರಿಯ ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ 35,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್‌ ಸ್ಥಿತಿಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಓಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • Bikes4Sale ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ 2018 ರ ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ 38,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಥಿತಿಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಓಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Comments are closed.